Czym są i jak dzialają obowiązkowe ubezpieczenia OC radców prawnych?

Posted on

Radca prawny to zawód, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Właśnie z tego powodu osoby go wykonujące zobowiązane są do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa – nie warto jednak zapatrywać się na obowiązkowe OC radcy prawnego tylko w takim kontekście. Jest to bowiem niezwykle ważna polisa, która ochroni ubezpieczonego w przypadku popełnienia błędu podczas wykonywania zawodu.

Czym jest polisa OC radcy prawnego?

Ubezpieczenie OC radcy prawnego jest polisą obowiązkową – oznacza to, że każdy człowiek trudniący się taką działalnością powinien ją posiadać. W przypadku wykrycia braku polisy OC radcy, prawnego specjalista ten musi liczyć się natomiast z dużą dozą nieprzyjemności i konsekwencji.  Polisa OC radcy prawnego to ubezpieczenie, które chroni osobę wykonującą taką działalność w przypadku, gdy swoimi działaniami zaszkodzi ona klientowi. Sytuacja taka może wydarzyć się w różnych okolicznościach – mowa choćby o błędnie udzielonej poradzie prawnej, czy też źle opracowanym projekcie prawnym. 

Radca prawny to zawód, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością

Warto także pamiętać o fakcie, że radcowie prawni bardzo często reprezentują swoich klientów przed urzędami i sądami. Również i w przypadku popełnienia błędu przy wykonywaniu tych czynności zadziała polisa OC radcy prawnego. Pamiętać należy, że klient w takiej sytuacji może zażądać zadośćuczynienia – jeśli  radca prawny posiada wykupioną obowiązkową polisę OC, pokryje ona te koszta. Jeżeli natomiast radca prawny jej nie posiada, będzie musiał pokryć je z własnej kieszeni, a i to będzie dopiero początkiem jego problemów.

Jakie zalety wiążą się z wykupieniem polisy OC radcy prawnego?

Wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego przede wszystkim jest po prostu spełnieniem ustawowego obowiązku. Nie zmienia to jednak faktu, że decyzja taka ma również bardzo wiele obiektywnych plusów. Wymieńmy zatem te najważniejsze z nich.

Radca prawny to zawód, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością

  • radcowie prawni, którzy spełnili obowiązek wykupienia polisy OC, z reguły cieszą się znacznie większym zaufaniem klientów.
  • polisa OC to także większy komfort i poczucie bezpieczeństwa, dzięki zminimalizowaniu ryzyka płynącego ze świadczonych usług
  • w przypadku popełnienia błędu i wyrządzenia krzywdy klientowi, polisa OC radcy prawnego pokryje koszta związane z usunięciem danej szkody.

Obowiązkowa polisa OC radcy prawnego ma naprawdę wiele zalet. Warto jednak przypomnieć, że nie jest to jedyna opcja, na którą warto się zdecydować. Wielu ubezpieczycieli oprócz tradycyjnej formy ubezpieczenia oferuje także możliwość wykupienia dodatkowej, dobrowolnej polisy OC. Gwarantuje ona znacznie większą sumę gwarancyjną, daje także dostęp do kilku dodatkowych wariantów i usług.

Kiedy polisa OC radcy prawnego nie pomoże?

Oczywiście są takie sytuacje, kiedy nawet posiadanie ubezpieczenia nie gwarantuje uniknięcia konsekwencji błędu. Na podstawie rozporządzenia z 11 grudnia 2003 roku większość ubezpieczycieli zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty środków z polisy, jeśli wartość szkody zostanie wyceniona na więcej, niż 50.000 złotych. Ponadto bardzo istotnym jest, aby pamiętać o tym, że ubezpieczenie takie nie zostanie wypłacone, jeśli szkoda została wyrządzona osobie z najbliższego otoczenia radcy prawnego – członkowi rodziny, lub partnerowi biznesowemu.

Ubezpieczenie OC radcy prawnego nie zostanie wypłacone również wtedy, gdy dojdzie do skreślenia ubezpieczonego z listy radców prawnych. Należy mieć te czynniki na uwadze, analizując szansę uzyskania ewentualnego odszkodowania.