Dlaczego będąc rowerzystą warto wykupić polisę OC oraz NNW?

Posted on

Dlaczego będąc rowerzystą, warto wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wydatków, oraz od odpowiedzialności cywilnej? Pytanie to zadaje sobie wbrew pozorom wielu rowerzystów, którzy pragną zabezpieczyć się na wypadek różnego rodzaju nieprzewidywalnych sytuacji na drodze. Nie każdy z nich jednak wie, czym tak naprawdę są ubezpieczenia typu NNW czy też OC. Przyjrzyjmy się więc wspólnie, dlaczego będąc rowerzystą, warto je wcześniej wykupić.

Dlaczego polisa NNW jest tak ważna w przypadku rowerzysty?

Odpowiedzią na to pytanie są różnego rodzaju wypadki drogowe, które mogą skutkować utrata zdrowia, lub w skrajnych przypadkach życia przez rowerzystę. W przypadku gdy wypadek nie będzie śmiertelny, rowerzysta zazwyczaj otrzymuje określony procent kwoty z sumy ubezpieczenia. Większość ubezpieczalni w ogólnych warunkach ubezpieczenia zaznacza, że jest to procent równy trwałemu uszczerbkowi na zdrowiu. W praktyce oznacza to, że jeżeli ubezpieczymy się na 15 tysięcy złotych, a trwały uszczerbek na zdrowiu będzie wynosił 5 procent, wówczas otrzymamy odszkodowanie w wysokości 750 złotych. Niektóre ubezpieczalnie określają również konkretne kwoty odszkodowania w przypadku gdy nie dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu, na przykład 200 złotych. Pieniądze te mogą zostać wykorzystane w dowolny sposób. Natomiast, jeżeli wypadek będzie śmiertelny, w takiej sytuacji zazwyczaj pełną kwotę ubezpieczenia otrzymuje wskazana w polisie ubezpieczeniowej osoba.

Dlaczego jeżdżąc rowerem, warto mieć wykupioną polisę OC?

Może się również zdarzyć, że to my jako rowerzyści będziemy sprawcami strat u innych osób. W takim wypadku zazwyczaj są dwie opcje, a mianowicie:

  • Pokrycie strat z własnej kieszeni.
  • Skorzystanie z polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, pod warunkiem, że była ona wykupiona przed wypadkiem.

Co do zasady, polisa OC, może pokryć między innymi:

  • Straty materialne, takie jak na przykład zniszczona karoseria samochodu, w przypadku gdy jako rowerzyści nie zastosujemy się do przepisów ruchu drogowego, i w wyniku tego zostaniemy potrąceni.
  • Koszty lecenia, jeżeli z naszej winy dojdzie od wypadku, w wyniku którego będą osoby ranne.
  • Inne szkody powstałe w wyniku naszego niewłaściwego obchodzenia się z rowerem.


Warto jednak pamiętać, że co do zasady ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje straty do wysokości sumy ubezpieczenia. Jeżeli będą one wyższe, wówczas może okazać się, że różnicę będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni. Warto więc przed podpisaniem polisy ubezpieczeniowej, dokładnie przeanalizować potencjalne ryzyka, na jakie narażamy się w czasie jazdy rowerem. W ten sposób znacznie łatwiej będzie nam dobrać odpowiednią dla nas sumę ubezpieczenia. Warto również sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczania, jakie są wyłączenia od odpowiedzialności ze strony ubezpieczalni. W przeciwnym wypadku może się bowiem okazać, że nawet jeśli będziemy mieli wykupione ubezpieczenie rowerzysty – Pewnie na rower, to w niektórych przypadkach nie pokryje ono strat nawet częściowo.

Podsumowanie

Wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczenia OC oraz NNW może okazać się przysłowiowym kluczem do sukcesu, jeżeli jako rowerzyści chcecie się zabezpieczyć przed ewentualnymi stratami materialnymi. Tym bardziej że niektóre zdarzenia ciężko jest przewidzieć, zwłaszcza jeżeli na odpowiednią reakcję mamy tak naprawdę ułamki sekund. A tak przecież często bywa, jadąc rowerem. Warto, więc zanim dojdzie do jakiegoś rodzaju wypadku, wcześniej wykupić odpowiednią polisę ubezpieczeniową.