Kiedy i dlaczego warto wykupić ubezpieczenie górskie?

Posted on

Góry od zawsze były jednym z najpopularniejszych kierunków letnich i zimowych wyjazdów urlopowych. Każdy pasjonat górskich wspinaczek czy szusowania na nartach przyzna jednak, że góry bywają dość zdradliwe. Nawet zwykła wędrówka po górach może okazać się niebezpieczna. Tym bardziej że góry charakteryzują się choćby nagłymi zmianami warunków atmosferycznych. Dlatego podczas takie wypadu nietrudno jest o uraz czy o poważniejszą kontuzję. Warto zatem przed wyjazdem zadbać o swoje bezpieczeństwo. Mowa tu o wykupieniu ubezpieczenia górskiego. Czym się charakteryzuje taka polisa ubezpieczenia i dlaczego warto ją wykupić?

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie górskie?

W górach niezależnie od pory roku i preferowanej aktywności zawsze trzeba liczyć się z ryzykiem wypadku. Dotyczy to nawet już dość doświadczonych pasjonatów gór. Zabłądzenie na szlaku czy upadek podczas wędrówki może przydarzyć się naprawdę każdemu. Jeśli do takiej niebezpiecznej sytuacji dojdzie w polskich górach, wówczas nie trzeba obawiać się konieczności ponoszenia kosztów leczenia czy akcji ratunkowej z własnej kieszeni. Jednak zupełnie inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyjazdu w góry za granicę. Wówczas niestety, jeśli dojdzie do wypadku, to koszty leczenia oraz akcji ratowniczej, jeśli taka będzie potrzeba, pokryć będzie trzeba już z własnej kieszeni. Nie trudno zgadnąć, że nie są to małe kwoty. Przykładowo w Słowacki koszt wykorzystania śmigłowca w akcji ratowniczej sięgać może nawet 5 tys. euro. Z jeszcze większymi kosztami liczyć trzeba się choćby w Austrii. Dlatego tak ważne jest, aby na czas pobytu w górach wykupić ubezpieczenie górskie. Wówczas wszelkie koszty leczenia czy akcji ratowniczej pokryte zostaną przez firmę ubezpieczeniową w ramach wykupionej polisy ubezpieczeniowej.

Góry od zawsze były jednym z najpopularniejszych kierunków letnich i zimowych wyjazdów urlopowych.

Czy standardowe ubezpieczenie turystyczne wystarczy?

Działające na rynku towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej oferują standardowe ubezpieczenia turystyczne. Choć zapewnia ono dość szeroki zakres ochrony, to pamiętać trzeba, że jego zakres nie obejmuje wszystkich sytuacji. Takie ubezpieczenie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli zamierza się jedynie spokojnie spacerować po zwykłych szlakach turystycznych lub wspinać jedynie na niskie szczyty. Jeśli kto jednak preferuje dużo aktywniejszą formę wypoczynku w górach, to zdecydowanie wykupić powinien rozszerzone ubezpieczenie górskie. Dlatego przed wykupieniem konkretnej polisy ubezpieczeniowej porównać należy różne oferty pod kątem zakresu ubezpieczeniowego. Ostatecznie dopasować należy ubezpieczenie do planowanych form aktywności w górach. Wszystko po to, aby będąc już w górach mieć pewność, że jest się objętym optymalną ochroną ubezpieczeniową.

Jaki powinien być zakres ubezpieczenia górskiego?

Wybierając konkretną polisę ubezpieczeniową, uwagę zwrócić należy na kilka istotnych elementów. Po pierwsze, ubezpieczenie pokrywać powinno wszelkie koszty leczenia oraz ewentualnej akcji ratowniczej. Pod tym kątem pamięć trzeba, aby suma gwarantowana ubezpieczenia dostosowana była do konkretnego miejsca, do którego panuje się wyjazd. W różnych krajach koszty te mogą bowiem wyglądać nieco inaczej. Po drugie, ubezpieczenie obejmować powinno także bagaż oraz sprzęt górski. Mowa tu o możliwości otrzymania odszkodowania w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia, a także kradzieży. I po trzecie, nie można zapomnieć o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku wyrządzenia ewentualnej szkody osobie trzeciej, ta otrzyma stosowane odszkodowanie w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej.

Jaki jest koszt ubezpieczenia górskiego?

Koszty ubezpieczenia górskiego są dość zróżnicowane. Wynika to przede wszystkim z tego, że oferowane polisy różnią się od siebie zakresem ubezpieczenia. Dodatkowo na cenę ubezpieczenia wpływa ma także miejsce docelowe, do którego planowany jest wyjazd. Wspomnieć trzeba jeszcze o planowanych aktywnościach, jakie planuje się realizować w górach. To również ma wpływa na koszt ubezpieczenia. Istotne jest zatem, aby dokładnie porównać dostępne oferty i wybrać takie ubezpieczenie górskie, które najlepiej odpowiadać będzie indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom.