OC biura rachunkowego – najważniejsze informacje

Posted on

Wbrew obiegowej opinii, praca księgowa nie jest wcale spokojna i wolna od stresujących sytuacji. Wręcz przeciwnie, wymaga ogromnego skupienia, bardzo rozległej wiedzy, a także niemal każdego dnia wiąże się z bardzo dużym stresem. W końcu nawet najmniejszy błąd związany z rozliczeniem klienta z urzędem skarbowym pociągać może za sobą bardzo nieprzyjemne konsekwencje. Przed wieloma z nich chroni ubezpieczenie OC biura rachunkowego.

Czy OC biura rachunkowego jest obowiązkowe?

Na początku omawiania korzyści, które daje wykupienie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez biuro rachunkowe, warto sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jest ono obowiązkowe (czytaj dalej: https://ubezpieczeniakielce.com.pl/jak-wybrac-najlepsze-oc-biura-rachunkowego-porady-i-kryteria/). Każdy kierowca bowiem wie, że przed wyruszeniem na drogę ma obowiązek wykupić taką polisę. Czy biuro księgowe również tak musi zrobić?

Wiedzieć trzeba, że każde biuro księgowe musi posiadać wykupione ubezpieczenie OC. Co więcej, polisa musi być w mocy już od pierwszego dnia rozpoczęcia działalności biura księgowego. Dla każdego przedsiębiorcy oznacza to zatem, że polisę musi wykupić, zanim jeszcze zarejestrowana zostanie działalność. Wykrycie przez stosowny urząd choćby jednego dnia zwłoki może oznaczać naprawdę bardzo poważne problemy prawne i sankcje finansowe.

Przed czym chroni OC biura rachunkowego?

Z jakiego dokładnie powodu ubezpieczanie OC biura księgowego jest tak istotne i każda firma księgowa musi je posiadać? Wszystko z powodu ogromnej odpowiedzialności, która ciąży na osobach zajmujących się usługami księgowymi. Ich z pozoru drobny błąd, który może być wynikiem przemęczenia, zwyczajnej pomyłki lub też drobnej niewiedzy, oznaczać może dla kontrahenta, którego księgowość się prowadzi, nawet milionowe straty lub bardzo poważne problemy prawne związane z urzędem skarbowym.

Jakie mogą być przykładowe pomyłki biura księgowego, które doprowadzić mogą do olbrzymich problemów, które jednak obejmie ubezpieczenie OC? Dość często w takich sytuacjach ma się do czynienia z nieuwzględnieniem w rozliczeniach faktur. Wystarczy drobna pomyłka i niewprowadzenie faktury do systemu, aby rozliczana firma miała niedopłatę podatku VAT. Tego rodzaju błąd zawsze zostanie wykryty przez urząd skarbowy, a w takiej sytuacji firma będzie musiała nie tylko zapłacić należny podatek, lecz również naliczone od niego odsetki. Jest to typowa sytuacja, gdy wykorzystuje się wykupioną polisę OC biura rachunkowego.

Bardzo często firmy ubezpieczeniowe rozszerzają standardową polisę OC dla biura rachunkowego o dodatkowe ubezpieczenie z zakresu ochrony związanej z rozliczaniami płacowymi i kadrowymi, a także z systemem ubezpieczeń społecznych czy nawet prawidłowym przestrzeganiem przepisów RODO lub cyberatakami.

Czy OC biura rachunkowego chroni przed każdym zdarzeniem?

Zakres ubezpieczenia OC dla biura rachunkowego jest naprawdę ogromny i bardzo skutecznie chroni firmę księgową przed ryzykiem konsekwencji pomyłek i błędów w rozliczeniach. Oczywiście jak każda inna polisa również i ta nie chroni w 100% i przed każdą ewentualnością. Jakie są zatem wyjątki i kiedy ubezpieczenie OC dla biura rachunkowego nie zadziała?

Wiedzieć trzeba, że OC w takim wypadku nie obejmuje:

  • kar umownych,
  • gdy biuro księgowe straci prawo do prowadzenia działalności księgowej,
  • strat z tytułu wojny, rozruchów lub ataku terrorystycznego,
  • szkód wyrządzonych najbliższej rodzinie.

Pomimo pewnych wyjątków, które są tak naprawdę standardem dla tego rodzaju polis ubezpieczeniowych, OC biura rachunkowego to bardzo dobre rozwiązanie, które umożliwia znaczne zmniejszenie poziomu stresu dla pracujących w zawodzie księgowego.