Ubezpieczenie radcy prawnego – co warto o tym wiedzieć?

Posted on

Wybierając się do radcy prawnego w dowolnej sprawie, można optymistycznie zakładać pozytywny scenariusz. Niestety rzeczywistość potrafi brutalnie zweryfikować wstępne założenia. Czemu tak się dzieje? Odpowiedzią jest brak przygotowania w kontekście sprawdzenia danego radcy. Pierwszą informacją, o którą należy się takiego człowieka podpytać, jest jego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Czemu to takie ważne i co wnosi takowe ubezpieczenie?

Polisa radcy prawnego – czy jest istotna?

Świat radcowski ma swoją specyfikę. Radca prawny nie jest człowiekiem nieomylnym i również, tak jak każdy, zdarza mu się popełniać błędne oceny. Charakter jego pracy sprawia, że mogą być one nieprzyjemne w skutkach dla klienta. Już dawno ten aspekt został zauważony przez Ministerstwo Finansów, które w 2003 roku wydało rozporządzenie dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia dla radców prawnych. Ubezpieczenie radcy prawnego stało się więc niejako obligatoryjne. Jego brak dyskwalifikuje takiego pracownika kancelarii radcowskiej w prowadzeniu spraw, wydawania opinii prawnych, brania udziału w projektowaniu ustaw czy reprezentowania klienta przed obliczem sądu. Zdarzają się radcy, którzy uchylają się od obowiązku posiadania zalecanego OC. Takich specjalistów lepiej unikać.

Ubezpieczenie OC dla radców prawnych – jaki jest jego zakres?

Wybierając się do radcy prawnego w dowolnej sprawie, można optymistycznie zakładać pozytywny scenariusz

Polisa od odpowiedzialności cywilnej, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy spraw cywilno-prawnych. Jaki jest więc zakres ubezpieczenia?

  • Błąd. Jeśli radca prawny popełnił błąd, który wyrządził klientowi krzywdę, to jeśli ma wykupione OC, zdjęta jest z niego odpowiedzialność cywilna za poniesione straty.
  • Zaniechanie. Niekiedy radca prawny może dopuścić się zwykłego zaniechania w sztuce prawniczej, co działa ze szkodą dla klienta. Ubezpieczenie OC zdejmuje z niego odium odpowiedzialności cywilnej za ten stan rzeczy.
  • Pokrycie szkody. Jeśli ubezpieczony radca, wyrządzając szkodę osobie fizycznej lub danej firmie naraził ją na koszty, to firma ubezpieczeniowa może pokryć odszkodowanie.

Ubezpieczenie dla radców prawnych – kiedy nie działa?

Wybierając się do radcy prawnego w dowolnej sprawie, można optymistycznie zakładać pozytywny scenariusz

Warto wiedzieć, że w pewnych określonych przypadkach, samo li tylko posiadanie ubezpieczenia OC nie działa. Jeśli ubezpieczony wyrządził szkodę bliskiemu członkowi rodziny bądź osobie spowinowaconej, to oznacza to w świetle przepisów dyskwalifikację. Osoba spokrewniona z radcą prawnym nie uzyska finansowego zadośćuczynienia. Inną sytuacją powodującą, że ubezpieczenie radcy prawnego nie pokrywa kosztów i nie obejmuje parasolem ochronnym ubezpieczonego, jest wykreślenie go z listy radców prawnych i zawieszenie w czynnościach. Zmierzając do najbliższej kancelarii radcowskiej, dobrze jest mieć tę kwestie na uwadze, aby nie ponosić w przyszłości konsekwencji swojej niewiedzy.

Polisa od odpowiedzialności cywilnej – stawiaj na przezorność

Wstępna analiza ofert kancelarii prawnych, podobnie jak jakichkolwiek innych ofert, jest konieczna. Takie podejście gwarantuje późniejszą satysfakcję, zmniejsza ryzyko przegrania danej sprawy i utraty pieniędzy. Decydując się na pomoc radcy prawnego, dobrze jest poprosić go o informacje dotyczące jego ubezpieczenia OC. Wielu klientów nie ma świadomości związanej z obowiązkiem posiadania przez radców takiej polisy i zdaje się na przypadek. Niestety ma to znaczenie i to większe niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Nie są to dane objęte tajemnicą państwową i można takie informacje sprawdzić. Świadomość pomaga podjąć słuszną decyzję i spać później spokojnie. Nawet jeśli wynikną w toku sprawy jakieś komplikacje, będzie można ubiegać się o odszkodowanie.