Dlaczego rzeczoznawca majątkowy musi posiadać ubezpieczenie?

Posted on

Różnego rodzaju ubezpieczenia towarzyszą nam niemal każdego dnia. Powszechnie wykupujemy ubezpieczenia na życie, zdrowotne, a także na samochód lub dom. Wiedzieć jednak trzeba, że istnieją pewne zawody, które obowiązkowo muszą się ubezpieczać na wypadek pewnych zdarzeń związanych z ich pracą. Doskonałym przykładem takiej obowiązkowej polisy jest ta wykupowana przez rzeczoznawców majątkowych. Czym się oni zajmują i dlaczego ubezpieczenie w ich przypadku jest tak ważne?

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy i dlaczego potrzebuje ubezpieczenia?

Oczywiście na samym początku warto wyjaśnić sobie, czym tak właściwie zajmuje się taki rzeczoznawca, a także z takiego powodu potrzebuje on ubezpieczenia.

Jest to specjalista, który ma odpowiednią wiedzę, wykształcenie, lecz przede wszystkim potrzebne uprawnienia do wykonywania wycen nieruchomości, czyli określania ich wartości. Praca ta polega na wykonywaniu fachowych ekspertyz oraz opracowań, które w pewnych sytuacjach i warunkach mogą wiązać się z niewielkimi szkodami. Są to zwyczajnie nieumyślne wypadki, które jednak pociągać za sobą mogą większe lub mniejsze uszkodzenia. To właśnie z tego powodu każdy fachowiec tego typu koniecznie musi postać ubezpieczenie rzeczoznawcy majątkowego, które będzie go chroniło przed konsekwencjami finansowymi tego typu pomyłek i wypadków.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczenia rzeczoznawcy majątkowego?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jaki jest tak właściwie zakres tego rodzaju ubezpieczenia. Przed czym ono może ochronić rzeczoznawcę, a w jakich przypadkach nie zadziała?

Wiedzieć musimy, że ubezpieczenie to obejmuje wszystkie szkody, które zostaną wyrządzone podczas wykonywania przez rzeczoznawcę umowy, którą zawarł ze zleceniodawcą. Co więcej, ubezpieczenie to chroni go także w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku zanie

W jakich sytuacjach ubezpieczenie nie pokryje kosztów usterek i uszkodzeń nieruchomości? Nie zadziała ono, jeśli zostaną one wyrządzone już po odebraniu rzeczoznawcy uprawnień do wykonywania zawodu.

Jakie są korzyści z posiadania takiego ubezpieczenia?

Co konkretnie zyskuje rzeczoznawca majątkowy, gdy wykupi sobie ubezpieczenia? Zdecydowanie najważniejszą korzyścią jest spełnienie prawnego obowiązku, co oznacza, że może zgodnie z prawem wykonywać swój zawód i nie będzie mu groziło np. odrzucenie jego ekspertyzy – tak się może stać, jeśli nie zostanie do niej załączony dowód ubezpieczenia.

Kolejną bardzo ważną korzyścią jest oczywiście zapewnianie zabezpieczenia na wypadek różnego rodzaju problemów wynikających z wykonywania zawodu, co rzecz jasna minimalizuje ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Fakt wykupienia takiego ubezpieczenia jest także bardzo dobrze widziany w oczach klientów, którzy nabierają do danego rzeczoznawcy zaufania i chętniej decydują się właśnie na jego usługi.

Jakie są sankcje związane z brakiem ubezpieczenia?

Na sam koniec dowiedzieć się jeszcze musimy, co może grozić rzeczoznawcy majątkowemu, który nie wykupi sobie obowiązkowego ubezpieczenia.

Podstawowym kłopotem dla takiego specjalisty będzie problem z uznawaniem wykonywanych ekspertyz i wycen. Mogą one być odrzucane, jeśli nie będzie do nich dołączony dowód ubezpieczenia. Co więcej, nałożona może zostać na danego rzeczoznawcę kara finansowa. Największym jednak problemem oczywiście jest konieczność pokrycia wszelkich powstałych szkód z własnej kieszeni.