Jak, będąc fizjoterapeutą, wybrać właściwe dla siebie ubezpieczenie?

Posted on

Fizjoterapeuci zostali postawieni przez ustawodawcę w trudnej sytuacji, gdyż są najmłodszą grupą zawodów medycznych, na których ustawodawca wymusił obowiązek ubezpieczeń. Dla wielu fizjoterapeutów fakt ten jest kłopotliwy, nie wiedzą, na co zwracać uwagę przy zabezpieczaniu się i jaki musi być zakres polisy. Warto rozwiać te wątpliwości, rzeczowo odpowiadając na pytania.

Kto musi się ubezpieczyć? Jakie ubezpieczenie dla fizjoterapeuty?

Grupy zawodów medycznych, na których ustawodawca nałożył obowiązek ubezpieczenia się, obejmują:

Fizjoterapeuci zostali postawieni przez ustawodawcę w trudnej sytuacji, gdyż są najmłodszą grupą zawodów medycznych, na których ustawodawca wymusił obowiązek ubezpieczeń

  • lekarzy i lekarzy-dentystów.
  • pielęgniarki i położne.
  • fizjoterapeutów.

Obowiązkowe ubezpieczenie musi mieć fizjoterapeuta, który prowadzi działalność w formie praktyki zawodowej bądź prowadzi działalność w formie podmiotu leczniczego. Fizjoterapeuta, który podejmuje zatrudnienie jako osoba fizyczna np. na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, jednak nie prowadzi działalności, nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie. Takie osoby mają prawo się ubezpieczyć, jednak nie muszą tego dokonać obligatoryjnie. Pracodawca może wymagać od fizjoterapeuty zatrudnionego na umowę zlecenie OC, jednak w takiej sytuacji lekarz może dokonać wykupu polisy dobrowolnej.

Warto udać się do brokera, który obsługuje poszczególne grupy zawodowe. Broker negocjuje stawki, zakres takiej polisy, lekarz decyduje się czy chce skorzystać z takiej oferty, czy też nie. Klient jest poprowadzony przez brokera od początku do końca, taki lekarz może liczyć na jego pomoc w sytuacjach trudnych, kiedy pojawią się roszczenia ze strony pacjenta.

Jakie są prawne wymagania dotyczące podmiotu gospodarczego?

Ustawodawca zróżnicował minimalne sumy ubezpieczeń, dla podmiotów leczniczych wynosi 75000 euro na jedno i 350000 euro na wszystkie zdarzenia, dla praktyki fizjoterapeutycznej 30000 euro na jedno i 150000 na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie OC fizjoterapeuty – iExpert.pl zadziała, wtedy gdy lekarz popełni błąd w trakcie pełnienia świadczeń. Kwota ubezpieczeń obowiązkowych fizjoterapeutów jest niska, zwłaszcza że cały czas rosną oczekiwania finansowe kancelarii odszkodowawczych, lobbujących na rzecz swoich klientów.

Bardzo ważnym aspektem każdej polisy OC fizjoterapeuty jest zakres czasowy ochrony. Pod uwagę należy brać pierwotną przyczynę szkody, przedawnienie następuje po trzech latach, odkąd poszkodowany dowiedział się o przyczynie szkody. OC fizjoterapeuty jest obligatoryjne dla podmiotów leczniczych i praktyki fizjoterapeutycznej. W interesie lekarza jest, by kwota ubezpieczenia była jak najwyższa. Z punktu widzenia fizjoterapeuty oprócz OC obowiązkowego warto zadbać także o dodatkową polisę. Warto mieć świadomość, że zakres polisy obowiązkowej jest ograniczony. Oprócz obowiązkowego OC warto pomyśleć o ubezpieczeniu związanym z prowadzoną działalnością. Warto zasygnalizować że OC obowiązkowe nie obejmie naruszenia praw pacjenta.

Fizjoterapeuci zostali postawieni przez ustawodawcę w trudnej sytuacji, gdyż są najmłodszą grupą zawodów medycznych, na których ustawodawca wymusił obowiązek ubezpieczeń

Dlaczego oprócz OC obowiązkowego warto zadbać także o dobrowolne?

Naruszenie praw pacjenta nie znajdzie się w OC obowiązkowym. Warto mieć to na względzie i pomyśleć o dobrowolnej Odpowiedzialności Cywilnej. Racjonalnie myślący fizjoterapeuta wykupi OC dobrowolne, w którym bądź to bezpośrednio w polisie, bądź to w warunkach ubezpieczenia, zadba o zapis związany z prawami pacjenta i za jakie naruszenia odpowie ubezpieczyciel.

Reasumując, należy powiedzieć, że przezorny jest zawsze ubezpieczony. Na każdym etapie świadczenia usług fizjoterapeuty mogą pojawić się różnego rodzaju schody, gdzie obowiązkowe OC fizjoterapeuty może nie wystarczyć. Warto zadbać o to, by zakres ochrony był jak najszerszy, by spokojnie móc świadczyć usługi lekarskie, bez nadmiernego stresu.