Ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości w teorii

Posted on

Zgodnie z zapisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku, każdy zarządca obiektu mieszkalnego lub komercyjnego jest uznawany za przedsiębiorcę. Jego praca polega przede wszystkim na rozsądnym gospodarowaniu powierzonym mieniem – zarówno w zakresie ekonomiczno-finansowym, jak i energetycznym, administracyjnym czy inwestycyjnym. Wymaga przy tym bardzo dużej odpowiedzialności, co wiąże się z koniecznością posiadania OC zarządcy nieruchomości – iExpert.

Ogólne omówienie zakresu ochrony

Zarządca dowolnej nieruchomości musi wykonywać swoje codzienne obowiązki zawodowe wyjątkowo rzetelnie, bo w przeciwnym razie istnieje ryzyko zaistnienia jakiejś szkody materialnej, ewentualnie osobowej. Zazwyczaj wszelkie awarie, uszkodzenia techniczne i uszczerbki na zdrowiu wynikają z popełnionego błędu, niekompetencji, lenistwa albo zaniechania działania (brak regularnych zabiegów konserwacyjnych, przeglądów instalacji itp.). Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządca nie wypłaca ewentualnego odszkodowania z własnych zasobów finansowych, a zatem on sam oraz pośrednio jego rodzina jest optymalnie chroniona pod względem materialnym (gwarancja utrzymania dotychczasowego statusu). Warto tutaj podkreślić, że omawiane świadczenie obejmuje wyłącznie odpowiedzialność za te czynności, które zostały wymienione w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a daną wspólnotą mieszkaniową.

Zapisy zawarte w standardowej polisie

Minimalna suma gwarancyjna OC zarządcy nieruchomości wynosi 50 000 Euro. Jeśli jednak nadzoruje on kilka czy kilkanaście różnych obiektów, to wówczas powinien rozważyć wykupienie polisy z sumą w zakresie od 500 000 do nawet kilku milionów Euro. Trzeba pamiętać, że w przypadku zatrudniania asystentów ich potencjalne błędy również są objęte ubezpieczeniem. Brak posiadania OC skutkuje natomiast otrzymaniem kary, która przekracza czterokrotność przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku podatkowym. Nie są to małe pieniądze, więc zdecydowana większość zarządców stosuje się do ustawowego obowiązku. Poza tym wykupienie polisy znacznie podnosi wiarygodność w oczach klientów oraz kontrahentów. Zaleca się precyzyjne oszacowanie kwoty ubezpieczenia, ponieważ składki nie należą do najtańszych (od kilkuset do kilku tysięcy złotych). Są one płatne jednorazowo bądź ratalnie. Informacje niezbędne do podpisania umowy OC to dane osobowe, adres działalności, numer NIP/REGON, data uzyskania licencji, data rozpoczęcia pracy w charakterze zarządcy, a także liczba szkód powstałych z jego winy w ostatnim roku kalendarzowym.