Ubezpieczenia zdrowotne – obowiązki i zasady

Posted on

Wzrasta liczba osób, które chętnie odwiedzają nasz kraj. Są to osoby z różnych krajów świata. Widok obywateli Chin, Japonii czy Hindusów nie robi na nikim żadnego wrażenia. W zależności od czasu i celu pobytu obcokrajowcy muszą postarać się o ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców we własnych zakresie.

Niektórzy mogą liczyć na kartę EKUZ, a w innym przypadku konieczny będzie zakup ubezpieczenia zdrowotnego. Dlaczego warto go posiadać? O tym opowiemy w dzisiejszym artykule.

Czy obcokrajowiec musi posiadać ubezpieczenie?

To pytanie jest jednym z najważniejszych aspektów wjazdu do Polski. Według licznych przesłanek prawnych ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców warto posiadać. Decydując się na wjazd na terytorium RP cudzoziemiec jest zobowiązany do posiadania polisy zdrowotnej. Rodzaj świadczenia musi obejmować minimalny koszt leczenia, który zaczyna się od 30 000 Euro. W niektórych przypadkach za ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców może robić karta EKUZ lub inna podstawa do posiadania ubezpieczenia powszechnego.

Jakie warianty pomocy znajdziemy w ubezpieczeniach?

W podstawowych opcjach ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców obejmują swoim zakresem:

 • pomoc stomatologiczną w nagłych dolegliwościach bólowych,
 • badania niezbędne do postawienia diagnozy i podjęcia kroków dalszego leczenia (badania krwi, moczu, rezonans magnetyczny),
 • udzielenie pomocy lekarskiej (otrzymanie recepty i porady lekarskiej),
 • zabiegi pielęgniarskie,
 • pobyt i hospitalizacja w szpitalu,
 • zwrot kosztów za przepisane leki,
 • zwrot kosztów za materiały opatrunkowe,
 • transport medyczny do najbliższego szpitala oraz wyjazdy do pobliskich placówek,
 • transport do kraju zamieszkania lub miejsca zakwaterowania,
 • transport zwłok do kraju stałego zamieszkania.

Opcje te mogą zostać poszerzone o dodatki.

Jakie zasady musi spełnić ubezpieczony?

Poza płatnościami składek w wyznaczonym terminie i podpisaniu umowy ubiegania się o polisę ubezpieczony:

 • nie może podejmować wszelkich aktywności, które są poza jego uprawnieniami np. prowadzenie samochodu bez prawa jazdy,
 • powinien posiadać środki ochrony osobistej (kask, kamizelka itd),
 • nie może otrzymać rekompensaty za spowodowanie umyślnego uszczerbku na własnym zdrowiu (samookaleczenie, samobójstwo),
 • nie powinien być w stanie nietrzeźwym; po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
 • nie otrzyma ochrony w przypadku udziału w rajdach samochodowych, imprezach zw. z sztukami i sportami walki,
 • nie otrzyma ochrony od następstw zatrucia alkoholem, narkotykami lub środkami psychotropowymi.