Ochrona prawna lekarza – co to znaczy?

Posted on

Chociaż żadna praca nie hańbi, zdarzają się przypadki, gdy osoba wykonująca dany zawód jest szczególnie narażona na rozmaite niebezpieczeństwa ze strony społeczeństwa. Może być to napaść fizyczna bądź zniewaga słowna, ale jeśli dany zawód objęty jest prawną ochroną, pokrzywdzony może śmiało swych praw dochodzić na drodze sądowej.

Ochrona prawda – o co chodzi?

Mówiąc o ochronie prawnej dotyczącej danego zawodu, należy pamiętać, że nie wszystkie grupy społeczne cieszą się taką ochroną. Mowa o ochronie prawnej lekarza jako funkcjonariusza publicznego.

Odnośnie tego, jaki zakres posiada ochrona prawna lekarza w Polsce, należy zagłębić się w zagadnienia prawnicze, a także zapoznać z kilkoma ustawami, rozporządzeniami, a także innymi aktami prawnymi oraz z Kodeksem Karnym.

Osoby wykonujące zawód lekarza są niezwykle często narażone na konfrontacje z pacjentami lub ich rodzinami w nie zawsze komfortowych, spokojnych warunkach. Niekiedy wręcz zdarza się, że nerwy puszczają na tyle mocno, iż osoby te gotowe są posunąć się do rękoczynów wobec lekarza, którego oskarżają o jakiekolwiek zaniedbanie w ramach wykonywanej pracy.

Lekarz jako funkcjonariusz publiczny

Obecnie ochrona prawda obejmuje lekarzy i nadaje im status funkcjonariusza publicznego, aczkolwiek nie w każdej sytuacji. Kiedy lekarz znajduje się poza podmiotem leczniczym, który posiada aktualny kontrakt z NFZ i nie wykonuje aktualnie obowiązków związanych z zawodem, traktować należy go jak każdego innego, przeciętnego przedstawiciela społeczeństwa. Nie oznacza to jednak, że można posunąć się do jakichkolwiek działań przemocowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, lekarz podlega ochronie prawnej godnej funkcjonariusza publicznego w momencie, kiedy wykonuje swoje obowiązki z miejscu bądź placówce, która posiada aktualna umowę z NFZ. Jako obowiązki zaliczyć należy wszelakie świadczenia zdrowotne, czyli:

  • działania służące ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu bądź poprawie zdrowia,
  • działania wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących ich wykonywanie.

Akty prawne

Można byłoby śmiało stwierdzić, że lekarz podobnie jak każdy inny człowiek podlega ochronie. Chociaż po części jest to prawdą, to właśnie konkretne przepisy prawne stwierdzają, że lekarza traktować należy na równi z funkcjonariuszami publicznymi.

Kodeks Karny art. 115 § 13 jasno określa, kto może liczyć na miano funkcjonariusza publicznego. Dodatkowo Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wyraźnie w art. 44 przewiduje tego typu ochronę.

W związku powyższym, każde agresywne działanie w stosunku do lekarza może zostać zgłoszone na policję i ostatecznie trafić przed sąd.