Ubezpieczenie w góry – na jaką ochronę można liczyć?

Posted on

Polisa turystyczna zaprojektowana dla osób lubiących górską wspinaczkę to możliwość posiadania dodatkowego zabezpieczenia zarówno w sezonie jak i poza nim. W zależności od wariantu takiej polisy możemy być chronieni zarówno na stokach krajowych jak i poza granicami kraju. Jak wybrać rodzaj takiej polisy i co powinna ona zawierać, abyśmy faktycznie mogli czuć się bezpiecznie niezależnie od tego, co się wydarzy?

Jakiej ochrony możesz potrzebować w praktyce?

Podstawą podczas wszelkich wyjazdów tego rodzaju jest Europejska Karta Ubezpieczenia Turystycznego, którą może otrzymać każdy, kto posiada ubezpieczenie na terenie Unii Europejskiej. Dzięki takiej karcie mamy zagwarantowaną podstawową pomoc medyczną w krajach członkowskich- jest ona świadczona na takim poziomie, jaki obowiązuje dla mieszkańca danego kraju europejskiego. Są osoby, które uznają, że taki rodzaj ochrony jest wystarczający- wiele zależy jednak od tego, gdzie się udajemy i co będziemy robić. Warto bowiem pamiętać o tym, że wyprawy górskie mają swoją specyfikę, a podstawowe ubezpieczenie EKUZ nie obejmuje chociażby ratownictwa górskiego czy konieczności korzystania ze śmigłowca, nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków ani procesu rehabilitacji.

Polisa turystyczna zaprojektowana dla osób lubiących górską wspinaczkę to możliwość posiadania dodatkowego zabezpieczenia zarówno w sezonie jak i poza nim

Dlatego też dodatkowe ubezpieczenie jest rekomendowane dla każdego, kto wybiera się na górską wspinaczkę- dla amatora oraz alpinisty. Specjalne ubezpieczenie górskie sprawdzi się dla osób, które lubią wędrować, dla osób uprawiających wspinaczkę górską, dla grotołazów, osób jeżdżących wyczynowo na rowerze na górskich terenach, dla osób lubiących górskie sporty zimowe oraz dla biegaczy górskich.

Uniwersalna ochrona na wszelki wypadek

Ubezpieczenie w góry może mieć w praktyce różny zakres. Decydując się na jego wykupienie już na starcie warto zapoznać się ze szczegółami tego, co zawiera. Najczęściej będziemy mogli liczyć na następujące warianty ochrony:

  • Pokrycie kosztów ewentualnej akcji ratunkowej z udziałem śmigłowca do określonej kwoty.
  • Koszty transportu do kraju.
  • Pokrycie kosztów leczenia do określonej kwoty – leczenie ambulatoryjne oraz zakup leków.
  • OC za szkody wyrządzone na osobie oraz na mieniu.
  • Odszkodowanie od zgubionego bagażu.
  • Pokrycie kosztów leczenia chorób o charakterze przewlekłym.

Czym różnią się poszczególne pakiety ubezpieczeń?


W zależności od wariantu ubezpieczenia, może ono różnić się zakresem ochrony do konkretnej wysokości- np. może obejmować tereny górskie dedykowane turystom- amatorom, a wariant dla alpinistów w przypadku wysokich gór może być bardziej zaawansowany. Ubezpieczenie w góry może się też różnić czasem ochrony- mogą być wykupione na rok czasu lub na określoną ilość dni, ewentualnie na konkretną ilość wypraw. Ostatnim ograniczeniem, jakie trzeba wziąć pod uwagę jest terytorium wyjazdowe- może obejmować teren Polski na określony obszar (np. do 30 km nawet jeśli przekroczymy granicę) lub w wariancie bardziej zaawansowanym może dotyczyć także wycieczek zagranicznych.

Kogo w praktyce objąć ubezpieczeniem?

Podstawowym produktem są ubezpieczenia indywidualne, jeśli jednak planujemy wyjazd większą liczbą osób – warto zwrócić uwagę także na inne warianty. Wyruszając w podróż z partnerem można zdecydować się na pakiet dla dwóch osób. Bardziej rozbudowane pakiety dedykowane są całym rodzinom i mogą obejmować także i dzieci. Warto pamiętać, że zawsze można rozszerzyć wykupywaną ochronę, a więc dobrać kolejne warianty po to, aby rzeczywiście być chronionym na każdą możliwą okoliczność. Wiele zależy od miejsca, do którego się udajemy i do tego, jakie aktywności będziemy chcieli podejmować (więcej).