Co obejmuje ubezpieczenie fotowoltaiki? Jak wygląda ubezpieczenie takiej instalacji?

Posted on

W dzisiejszych czasach coraz to więcej osób decyduje się na zakup i montaż fotowoltaiki, ze względu na oszczędność pieniędzy i na jej ekologiczne zastosowanie. Ponadto do zakupu można otrzymać dofinansowanie od samorządów. Niestety coraz to bardziej zmieniający się klimat powoduje powstawanie wielu groźnych zjawisk pogodowych, które mogą stać się niebezpieczne dla instalacji fotowoltaicznej. Dlatego koniecznie należy ubezpieczyć cały sprzęt. Co obejmuje ubezpieczenie i w jakim wypadku skorzystać? W jaki sposób ubezpieczyć fotowoltaikę?

Ubezpieczenie fotowoltaiki- co obejmuje?

Całą instalację fotowoltaiczną można bez problemów ubezpieczyć od szkód powstałych przez działanie osób trzecich oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Największy pakiet ochrony zawarty w polisie ubezpieczeniowej może uwzględniać wiele zdarzeń losowych spowodowanych przez człowieka lub klimat. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej obejmuje:

W dzisiejszych czasach coraz to więcej osób decyduje się na zakup i montaż fotowoltaiki, ze względu na oszczędność pieniędzy i na jej ekologiczne zastosowanie

  • pożar,
  • powódź,
  • uderzenie pojazdu mechanicznego,
  • upadek drzew lub innych elementów na instalację,
  • porywisty wiatr lub gradobicie,
  • osunięcie się ziemi,
  • przepięcie,
  • wyładowania atmosferyczne,
  • pożary i trąby powietrzne,
  • eksplozje i implozje.

Katalog dostępnych rozszerzeń ubezpieczenia można sprawdzić w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Instalację fotowoltaiczną można również ubezpieczyć na wypadek jej kradzieży lub działaniem osób trzecich (dewastacja, wandalizm). Ryzyko kradzieżowe jest wliczone w rozszerzenie, a dewastacja i wandalizm jest dostępne w podstawowym zakresie ubezpieczenia.

Kiedy nie przysługuje odszkodowanie za fotowoltaikę?

W dzisiejszych czasach coraz to więcej osób decyduje się na zakup i montaż fotowoltaiki, ze względu na oszczędność pieniędzy i na jej ekologiczne zastosowanie

W wielu wypadkach nie przysługuje odszkodowanie za fotowoltaikę. W ogólnych warunkach ubezpieczenia polis mieszkaniowych zawarto sytuacje, w których odszkodowanie może zostać nieprzyznane. Dzieje się tak w przypadku rażącego zaniedbania instalacji czy zniszczeń podczas większego remontu. Ponadto odszkodowanie nie zostanie przyznane w przypadku wykrycia wad fabrycznych lub podczas wojny i zamieszek. Ubezpieczonemu nie należą się również pieniądze w wypadku złej konserwacji urządzeń lub drobnych szkód o charakterze estetycznym. Użytkownik fotowoltaiki nie otrzyma odszkodowania, gdy celowo zniszczy sprzęt bądź spowoduje jego uszkodzenie pod wpływem na przykład alkoholu. Nieprawidłowo zainstalowana fotowoltaika nie obejmuje wypłaty pieniędzy w wypadku jej zniszczenia. Takie pieniądze nie przysługują również w wypadku długotrwałego działania mrozu i wilgoci, która doprowadzi do uszkodzeń instalacji.

W jaki sposób można ubezpieczyć instalację fotowoltaiczną?

Dzięki podstawowemu wariantowi polisy mieszkaniowej można ubezpieczyć część fotowoltaiki. Warto zaznaczyć, że chodzi tutaj o jej fragmenty znajdujące się we wnętrzu domu bądź na dachu lub elewacji. Ubezpieczalnie traktują je jako stały elementy i zabezpieczają w tym samym zakresie co inne mienie należące do tej kategorii. Warto instalacji dolicza się do wartości całkowitej nieruchomości i na podstawie tej liczby szacuje się łączną wysokość miesięcznej składki ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej przydomowej, która znajduje się w ogrodzie i na budynkach niemieszkalnych związane jest w ramach rozszerzenia polisy o budowle czy inne obiekty znajdujące się na posesji. Warto pamiętać, że wpłynie to na zwiększenie wysokości składki ubezpieczeniowej. Aby wyliczyć miesięczną składkę na ubezpieczenie paneli fotowoltaicznych, można wykorzystać kalkulator ubezpieczeń. Pozwala to na dokonanie wszelkich wyliczeń i formalności przez internet. W kalkulatorze wystarczy wprowadzić niezbędne parametry takie jak lokalizacji, metraż i wartość nieruchomości oraz zakres ochrony. Ubezpieczenie chroni instalację fotowoltaiczną przez rekompensatę szkód materialnych wywołanych przez zdarzenia losowe czy pokrycie strat, które wynikły z przestoju uszkodzonej instalacji. Najczęściej ochronę na tego typu instalację wykupuje się na rok, ale można ją po upływie tego czasu bez problemu przedłużyć, jeżeli klientowi odpowiadają jej warunki. Ponadto można zrezygnować z umowy i wybrać inną ubezpieczalnię.